ມາມ່ວນນຳກັນກັບກິດຈະກຳສະຫຼອງວັນເດັກນ້ອຍສາກົນທີ ໂຕໂຍຕ້າລາວທານີ
-Free ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດີ່ມ
-ຫຼົ້ນເກມຊິງລາວວັນຂອງທີ່ລະນຶກ